מס שבח – החזר מס שבח
05/28/23

מס שבח – החזר מס שבח

מס שבח הוא מס בגובה 25 אחוז שמטילה המדינה על רווחים ממכירת נכס (הפרש הסכום שבין הרכישה למכירה הוא הרווח). אם זאת, כמו בהרבה כללי מיסוי יש יוצאים מהכלל (פטור), יש הקלות ויש אפשרויות לקבלת החזר מס שבח במידה ושולם תשלום יתר.

החזר מס שבח – מה זה והאם זה משמעותי?

כמו כל מס על רווחים, גובה המס מושפע מהיקף הרווח. ככל שהרווח יהיה גבוהה יותר, כך גם המס. 

במידה ושילמתם מס שבח ולא ידעתם שהנכם זכאים להקלות או פטור, הרי שמדובר בכסף שמגיע לכם לקבל חזרה ואלו יכולים להיות סכומים משמעותיים בשוק הנדל”ן בישראל.

איך מקבלים החזר ומה המורכבות?

החזר מס שבח ניתן במקרה שבו שולם המס אולם בהמשך התברר לבעל הנכס כי הוא היה זכאי להקלות בגובה המס או אפילו לפטור. במקרה כזה, עליו להגיש בקשה להחזר מלא או חלקי של המס ששילם. 

הגשת הבקשה צריכה להיות בתוך 6 שנים מאז התשלום וכוללת מילוי טופס מיוחד ופירוט הסיבות בגינן מגיע ההחזר.

 כל מה שצריך לדעת על התהליך

לביצוע תהליך החזר מס השבח יש להכיר את כל האפשרויות המקנות הקלות או פטור ויש הרבה כאלו. לצערנו לא נוכל לפרט את כולם כעת

הקלות בתשלום גובה המס

פריסה  מס שבח מושפע משאר הרווחים החייבים במס וניתן לפריסה לתקופה של 4 שנים. במידה וההכנסות בשנים מסוימות נמוכות יותר סה”כ המס שישולם יהיה נמוך יותר. לכן, אם הייתה אפשרות לבצע פריסה שהייתה מוזילה את המס והיא לא בוצעה, ניתן להגיש בקשה לחישוב חוזר של המס.

פיצול בין בני זוג – בני זוג המוכרים דירה יכולים להגיש בקשה לפיצול תשלום המס ביניהם ואז כל אחד ישלם את גובה המס בהתאם לנתוני המס ונקודות הזיכוי שלו.

זיכוי הוצאות במידה ומהמס ששולם לא בוצעו הפחתות בגין הוצאות המוכרות להפחתה כמו: שכר עורך דין, שיפוץ, דמי תיווך, שמאי, היטל השבחה ואחרים. ניתן להגיש בקשה לקבל החזר עבור ההוצאות הללו.

הפסדים – אם בשנת תשלום מס השבח היו הפסדים הוניים או עסקיים, ניתן להגיש בקשה להחזר מס שבח בהתאם לגובה הסכום שנותר מהרווח לאחר הפחתת ההפסדים.

פטור מתשלום מס שבח

מכירת דירה מגורים – נקרא גם דירה מזכה. בעל נכס שמכר נכס יחיד שרשום על שמו ושימש אותו למגורים לפחות לתקופה של 18 חודשים.

מכירת 2 דירות – ניתן למכור שתי דירות יחד ולהנות מפטור ממס שבח רק אם המכירה היא לשם רכישת דירה חלופית שהמחיר שלה הוא ¾ ומעלה מהשווי של שתי הדירות הנמכרות יחדיו.

העברת דירה בגירושין – העברת חלק מדירה לאחד מבני הזוג (בתשלום או ללא תשלום) ישנו פטור ממס שבח. אולם, אם בעתיד בן הזוג שהינו בעל הדירה מבקש למכור את הדירה יהיה עליו לשלם מס שבח הכולל את התקופה שהדירה הייתה בבעלות עם בן הזוג האחר. 

דירה בירושה – פטור ממס שבח ניתן ליורש בתנאי שהמוריש היה זכאי לפטור בעצמו וכן גם מידת הקרבה לנפטר משפיעה.

איך לבדוק האם זכאי להחזר מס שבח וכמה אפשר לקבל?

מס הכנסה מציע מערכת ממוחשבת לבדיקת החזר מס שבח, במידה והוא זיהה הקלות או פטור בתשלום. אם זאת, המערכת אינה מבצעת בדיקה הכוללת את כל הסיבות היכולות לחול בנוגע להקלה או פטור ויש לבדוק זכאות באופן עצמאי או באמצעות איש מקצוע מתאים. 

החזר מס שבח עבור עצמאים ופרילנסרים

מכיוון שמדובר בסוגייה של מיסוי ועצמאיים מדווחים בעצמם על רווחים למס הכנסה, מומלץ לבדוק היטב את חישוב הרווחים, הפסדים והוצאות מוכרות. ניתן לצמצם תשלומי מס שבח, כולל פריסה שלהם למספר שנים בכדי להקטין את גובה המס. גם כאן מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.  

שתף:
וואטסאפ חייג אלינו צור קשר
Icon for fixed button גם בווצאפ