Sample
בית ספר לפרקטיקה שמאית
מר יניב רפאל השתתף בהשתלמות וסדנת דו"חות אפס
פרטים נוספים
בית ספר לפרקטיקה שמאית
תעודת רישום בפנקס שמאי המקר
יניב רפאל נרשם בפנקס שמאי המקרקעין בהתאם לחוק שמעי המקרקעין, התשס"א 2001
פרטים נוספים
תעודת רישום בפנקס שמאי המקר
סמל האיכות לשנת 2018
רפאל יניב מקיים את מחויבותו לרמה המקצועית הגבוהה ביותר, על ידי השתתפות דרך קבע בתכניות ההכשרה שמקיימת הלשכה
פרטים נוספים
סמל האיכות לשנת 2018
שמאות רכוש וחקלאות
תעודה לשמאי מקרקעין על השתתפות בהשתלמות שמאות רכוש וחקלאות.
פרטים נוספים
שמאות רכוש וחקלאות
איכות ומצוינות בניהול
תעודת סיום בהצלחה קורס לוגיסטי מקצועי
פרטים נוספים
איכות ומצוינות בניהול
יתרו- מוסד לבוררות
תעודת הוקרה ליניב רפאל השתתף ועמד בדרישות קורס עומק בבוררות
פרטים נוספים
יתרו- מוסד לבוררות
ניהול חוזים והתקשרויות
תעודת סיום קורס "ניהול חוזים והתקשרויות" מוענקת ליניב רפאל
פרטים נוספים
ניהול חוזים והתקשרויות
תעודת סיום קורס
תעודה זו מוענקת ליניב רפאל על סיום קורס ניהול חוזים והתקשרויות מאת המכללה למנהל
פרטים נוספים
תעודת סיום קורס
לוגיסטי בסיסי
תעודת סיום קורס "לוגיסטי בסיסי" מוענקת ליניב רפאל
פרטים נוספים
לוגיסטי בסיסי