Sample

בית ספר לפרקטיקה שמאית

בית ספר לפרקטיקה שמאית

בית ספר לפרקטיקה שמאית
מר יניב רפאל השתתף בהשתלמות וסדנת דו"חות אפס
בהיקף של 18 שעות לימוד במסגרת סדנא לבדיקת התכנות כלכלית והכנת דו"חות אפס לתכניות ומיזמי נדל"ן.
לקריאת התעודה המלאה לחצו כאן