Sample

סמל האיכות לשנת 2018

סמל האיכות לשנת 2018

הרינו לאשר בזאת כי מר רפאל יניב
מקיים את מחויבותו לרמה המקצועית הגבוהה ביותר,
על ידי השתתפות דרך קבע בתכניות ההכשרה המקצועיות
הנרחבות שמקיימת הלשכה, הכוללות הרצאות, ימי עיון וקורסים מקצועיים.
על כן, נמצא זכאי לסמל האיכות של לשכת שמאי המקרקעין בישראל.

לצפייה בתעודה המלאה לחצו כאן