Sample

שמאות רכוש וחקלאות

שמאות רכוש וחקלאות

וזאת לתעודה כי 
יניב רפאל
השתתף בהשתלמות תעודה לשמאי מקרקעין בנושא:
שמאות רכוש וחקלאות
אשר נערכה בשנת 2017 בתל אביב
בהיקף של 28 שעות לימוד

לצפייה בתעודה המלאה לחצו כאן