Sample

איכות ומצוינות בניהול

איכות ומצוינות בניהול

אנו מאשרים כי יניב רפאל
סיים בהצלחה
קורס לוגיסטי מקצועי
בהיקף של 250 שעות לימוד
(160 שעות לימוד לגמול השתלמות)
אשר התקיים בתל אביב 
מתאריך 04.11.01 ועד תאריך 29.11.01

לצפייה בתעודה המלאה לחצו כאן