Sample

יתרו- מוסד לבוררות

יתרו- מוסד לבוררות

וזאת לתעודה כי
מר יניב רפאל, שמאי מקרקעין ת.ז 025302084
השתתף ועמד ברישות 
קורס עומק בבוררות
בהיקף של 70 שעות לימוד

לצפייה בתעודה המלאה, לחצו כאן