Sample

תעודת סיום קורס

תעודת סיום קורס

וזאת לראיה כי רפאל יניב
סיים קורס ניהול חוזים והתקשרויות
בהיקף של 80 שעות לימוד
ועמד בכל הדרישות

לצפייה בתעודה המלאה לחצו כאן