Sample

שמאי מקרקעין בתל אביב

ירושלים היא אולי בירת ישראל, אבל המרכז הכלכלי, התרבותי והעסקי נמצא בתל-אביב. עסקאות נדל"ן רבות ומגוונות נחתמות כל הזמן בעיר שצמחה מן החולות, ולכולן מכנה משותף אחד: מעורבות של שמאי מקרקעין בתל אביב מבטיחה עסקה מוצלחת ומניבה.

שמאי מקרקעין בתל אביב, כמו שמאי מקרקעין בכל מקום אחר, הוא מי שלמד שמאות מקרקעין, עבר את בחינות ההסמכה של מועצת שמאי המקרקעין שבמשרד המשפטים, התמחה במשרד שמאות מקרקעין מוכר ומקפיד למלא את כל כללי האתיקה של המקצוע. הייחוד של שמאי מקרקעין בתל אביב הוא שליטה בכל רזי הנדל"ן של העיר המכונה "העיר העברית הראשונה", הכרה מדוקדקת של כל אזוריה השונים והבנה של הניואנסים הדקים המאפיינים כל עסקת נדל"ן בשטחה.

שמאי מקרקעין מספק שירותי הערכת שווי של נכסי מקרקעין (נדל"ן) הן למוסדות ציבור והן למגזר הפרטי והעסקי. כך למשל יכול שמאי מקרקעין לספק חוות דעת בנושא היטל השבחה גם לוועדה המקומית שגובה את ההיטל וגם לבעל הנכס הנדרש לשלם את ההיטל. הכוונה היא כמובן למקרים שונים, ולא לשתי חוות דעת עבור אותו נכס.

עוד מספק שמאי מקרקעין, במיוחד בתל אביב, הערכות שווי במקרים שבהם נדרשה הפקעת קרקעות ויש לפצות את בעליהן, חוות דעת עבור עסקאות קנייה או מכירה של דירות, בתים פרטיים, מגרשים לבנייה, חנויות, שטחים מסחריים וכל נכס מקרקעין שהוא.

רשימת הפרמטרים לפיהם נקבעת הערכת השווי ארוכה ומורכבת. כך לדוגמה, עבור עסקת מכירת דירה, על שמאי מקרקעין בתל אביב לבחון היטב את הדירה עצמה – גילה, מצבה התחזוקתי, כיווני האוויר שלה, כמות האור שבה, הקומה שבה היא ממוקמת, מצבו של הבניין, קיומה של מעלית, אפשרויות החנייה, גובה הארנונה, דמי הניהול אם מדובר באחד המגדלים הנוצצים ועוד, וגם את הסביבה של הדירה – קרבה לריאות ירוקות שלא נמצאות בכל אזור בתל אביב, סמיכות לכבישים ראשיים וסואנים שהולכים ומתרבים בעיר, מוסדות חינוך בשכונה, עתיד האזור על פי תוכניות בניין עיר ועוד מה מיוחד בועוד.

מה מיוחד בעבודת שמאי מקרקעין בתל אביב

שמאי מקרקעין בתל אביב נדרש כאמור להכיר את העיר על בוריה, ומדובר בעיר מגוונת המקפידה להשתנות באופן קבוע, ולא בכדי זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה". שטחה של תל אביב הוא כ-50,000 קמ"ר ונכון לשנת 2010 חיו בה כ-400,000 איש כשמדי יום נכנסים אליה עוד כמה מאות אלפים למטרות עבודה, מסחר ובילויים.

הגיוון הרב של תל אביב, מכל הבחינות, הופך את עבודתו של השמאי למרתקת. מצד אחד יש בה מגדלי יוקרה ובהם נמכרות דירות בעשרות מיליוני שקלים, ומצד שני יש בה רחובות שלמים גדושים בפליטים ומהגרי עבודה ודירות מתקלפות שבהן מצטופפים כמה וכמה אנשים בחדר קטן. בדרומה תמצאו את יפו בעלת ההיסטוריה המרשימה, שגם היא מתחדשת כל העת ובצפונה, כך מתוכנן, יקום רובע שלם חדש עם עשרות אלפי תושבים ומן הסתם אלפי עסקאות נדל"ן. שמאי מקרקעין בתל אביב יבטיח לכם ראש שקט בעת ביצוע עסקאות נדל"ן או במגעיכם עם הרשות המקומית בנושאים אלה.