מתי נדרשת חוות דעת לירידת ערך? (סעיף 197 לחוק התכנון ובניה)

תוכן סעיף 197 (א) לחוק התכנון ובניה: "נפגעו ע"י תכנית שלא בדרך של הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום תוכנית, זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200".

חוות דעת לירידת ערך נדרשת כאשר בעל נכס מעוניין לתבוע את הוועדה המקומית לתכנון ובניה בגין ירידת ערת הנכס שלו שחלה עקב פגיעה תכנונית (שלא עקב הפקעה).

באילו מקרים יש עילה לתביעה לירידת ערך?

כל שינוי סביבתי שעבר את אישורה של הוועדה המקומית ושמוריד את ערך הנכס, למשל:

- צמצום זכויות בניה קיימות

- שינוי יעוד מגרש שהיה מיועד למגורים, תעשייה או מסחר לשטח ציבורי או כביש

- שינוי יעוד של קרקע הצמודה לנכס מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת למגורים או כביש סואן

- חסימת נוף על ידי מבנה מסחרי או מגורים חדש

מי יכול לתבוע ירידת ערך?

בעל מקרקעין או בעל הזכות במקרקעין רשאי להגיש תביעה לירידת ערך. החוק מגדיר את נושא הזכאות לקבלת פיצויים כתוצאה מירידת ערך ומתחשב בעיקר במרחק של הנכס מהגורם הפוגע. יחד עם זאת במקרים רבים בית המשפט מתחשב בגורמים נוספים לירידת ערך ומתיחס לכל מקרה לגופו.

איך מתבצע תהליך התביעה?

- כל בעל נכס המאמין שהנכס שבבעלותו איבד מערכו כתוצאה מפגיעה תכנונית רשאי להזמין חוות דעת לירידת ערך מטעם שמאי עצמאי ומוסמך

- טכניקה להערכה: שווי המקרקעין לפני אישור התכנית הפוגעת פחות שווי המקרקעין לאחר אישור התכנית הפוגעת = שיעור ירידת הערך / הפגיעה.

- לאחר אישור התכנית של הנכס הפוגע ניתן להגיש לוועדה המקומית תביעה לפיצוי ע"פ סעיף 197 יחד עם חוות דעת לירידת ערך של השמאי

- את התביעה יש להגיש תוך 3 שנים מתחילת תוקף (פרסום + 15 יום).

- רוב התביעות מועברות על ידי הוועדה המקומית, לאחר דחייתן, לועדת הערר של הוועדה המחוזית

- וועדת הערר של הוועדה המחוזית מחליטה האם לקבל את התביעה, לדחות אותה כליל או לקבל אותה עם הסתייגות. במקרה כזה היא קובעת שמאי מכריע על מנת לקבוע את גובה הפיצוי

- התובע בעל הנכס רשאי לערער על קביעת הוועדה לבית משפט מחוזי

למה יניב רפאל?

כאמור, חוות דעת לירידת ערך היא חלק בלתי נפרד מתביעה לפיצויים לוועדת המקומית. היקפה, מקצועיותה ואמינותה של חוות הדעת יכולה להוות חלק חשוב בתביעה. יניב רפאל מומחה בתחום המקרקעין עם למעלה מעשר שנים של ניסיון בתחום המקרקעין בכלל ובתחום חוות דעת לירידת ערך בפרט.

 

אין צורך להתלבט! צרו עימנו קשר בטלפון: 054-2266781 ללא התחייבות  

 

לפנייה מהירה:

שם (חובה)

דוא"ל (חובה)

נושא

התקינה השמאית

תו התקן והאיכות

אמון הציבור