מהי שמאות במושבים?

שמאות חקלאית הינו תחום מומחיות ספציפי בתוך תחום השמאות, העוסק בהערכת שווין של קרקעות חקלאיות, כולל חלקות, נחלות, משקים חקלאיים ושדות.

שמאות חקלאית נדרשת בדרך כלל במקרים הבאים:

- סכסוכים: שמאי מקרקעין המתמחה בשמאות חקלאית נדרש לתת חוות דעת ו/או דו"ח שמאות לקרקע חקלאית בעקבות סכסוכים בין בעל הנכס לבין הרשויות.

- נזקים: במקרים אחרים נדרש שמאי מקרקעין לתת חוות דעת לחברות ביטוח בעקבות נזקים שנגרמו לשטחים חקלאיים, למערכות השקייה, חממות וציוד חקלאי עקב חבלה מכוונת או פגעי טבע שונים

- הערכת שווי: בדומה לתחום הנדל"ן, גם בתחום שטחים חקלאיים נדרשת לעתים הערכת שווי הקרקע לצורך ביצוע עסקת מכירה, חלוקת נחלות משפחתיות, פירוק שותפות, ירושה, פיצויים וכד'

- שינוי ייעוד: כאשר מדובר בשינוי ייעוד קרקע חקלאית, יש צורך בחוות דעת של שמאי מקרקעין המתמחה בשמאות חקלאית על מנת להעריך את שווי הקרקע לפני ואחרי שינוי הייעוד

- מיסוי: מכיוון שמיסוי מקרקעין חל גם על קרקעות חקלאיות, יש צורך בהערכת שמאי וייעוץ בנושא המיסוי לפני עסקת מכירה של קרקע חקלאית.

- שומה נגדית להפחתת תשלומים: ניתן להגיש השגה ע"י שמאי מקרקעין על שומות של מוסדות כמו מינהל מקרקעי ישראל, מס שבח, הפקעות, ירידת ערך, היטל השבחה וכד' ובכך להפחית את התשלום לרשויות.

 

כיצד נערכת שמאות במושבים?

שמאי מקרקעין המתמחה בשמאות חקלאית כולל בדיווחו הערכה של הנכס כולו, כולל מבנים, ציוד חקלאי, גידולים חקלאיים ועוד.

על מנת לקבל הערכה מדוייקת על שווי הנכס, על השמאי לאסוף מידע על הנכס וסביבתו, לחשב היטלים שונים ולערוך אומדנים נוספים.

כחלק מתהליך עריכת הדוח על השמאי לאבחן את הנזק בשטח החקלאי, לתשאל את בעל הקרקע ואת עובדיו, לעתים לקרוא חומר מקצועי רלוונטי או להתייעץ עם מומחה חקלאי בתחום. במקרים מיוחדים יש אפילו צורך להיעזר בבדיקות מעבדה.

למה יניב רפאל?

לצורך קבלת שמאות חקלאית מקצועית יש צורך בשמאי מקרקעין המתמחה בתחום השמאות החקלאית, כולל הכרות מעמיקה בתקנות מנהל מקרקעי ישראל וחוקים העוסקים בשטחים חקלאיים, הכרות עם זכויות בעלי שטחים חקלאיים, ביטוחים חקלאיים ועוד. ליניב רפאל שנים רבות של ניסיון בעריכת שמאויות חקלאיות במושבים וקיבוצים. כמו כן מספק יניב רפאל שירותי ליווי וייצוג מול מנהל מקרקעי ישראל, טיפול בחכירת שטחים חקלאיים, ייעוץ בנושא הגשת בקשות לשינוי יעוד קרקע, יעוץ בנושא הפקעות שטחים ועוד.

אין צורך להתלבט! צרו עימנו קשר בטלפון: 054-2266781 ללא התחייבות  

 

לפנייה מהירה:

שם (חובה)

דוא"ל (חובה)

נושא

התקינה השמאית

תו התקן והאיכות

אמון הציבור