מה זה פירוק שיתוף? ("מושע" בשפה התורכית)

החוק הישראלי מדבר על עיקרון: על שלפיו כל שותף במקרקעין יכול בכל עת לדרוש ולתבוע פירוק שיתוף, ללא תלות בחלקו של השותף במקרקעין. פירוק שיתוף במקרקעין יכול להיות רלוונטי לדירת מגורים, בית או בניין מגורים, מגרש לפני בניה, משק חקלאי, קרקע חקלאית וכד.

תהליך הפירוק

פירוק דרך חלוקה

הדרך המועדפת על החוק לפירוק שיתוף במקרקעין היא דרך של "חלוקה בעין", כאשר הדבר מתאפשר. הסיבה להעדפה זו היא שמשאב הקרקע הוא נכס מוערך וייחודי והחוק מעוניין לאפשר לכל אדם להחזיק ולו בחלק מן הקרקע שהיה שותף בה.

פירוק דרך מכירה

יחד עם זאת, כאשר אין אפשרות לחלק קרקע וגם במקרים שהחלוקה תגרום להפסד ניכר לחלק או לכל השותפים, נעשה פירוק השיתוף בדרך של מכירה וחלוקת הפדיון. במידה ואין הסכמה לגבי המכירה, נעשית המכירה בדרך שנמכרים מקרקעין מעוקלים בהליך של הוצאה לפועל או צו בית משפט.

פירוק שיתוף, אם בדרך של חלוקה בעין ואם בדרך של מכירה יכול להיעשות בתוקף הסכם בין השותפים או בתוקף צו בית משפט. בנסיבות מיוחדות ניתן לפרק שיתוף בבית על ידי הפיכתו לבית משותף.

תפקידו של השמאי

תפקידו של שמאי מקרקעין בתהליך פירוק שיתוף הינו תפקיד קריטי שכן חלוקת הזכויות תתבסס על שווי המקרקעין שיקבע השמאי.

במקרה של פירוק שיתוף נדרש שמאי מקרקעין להגיש דוח עם פרמטרים רבים, בהתאם לסוג המקרקעין העומד לחלוקה, ובין היתר:

- ניתוח הזכויות של כל שותף במרקרעין

- הגשת הצעות לחלוקה בעין כאשר הדבר רלוונטי

- קביעת ערך המקרקעין ושוויו בשוק, בהתאם לעקרונות הרגילים לקביעת ערכו של נכס נדל"ן

- העלאת חלופות שונות לחלוקת הזכויות בין השותפים

- הערכת שווי הנכס לאחר בניה, במקרה של מגרש לפני בניה

למה יניב רפאל?

יניב רפאל הינו שמאי מקרקעין מוסמך, מטעם מועצת שמאי מקרקעין בישראל, יועץ נדל"ן, בעל תעודה ממשרד המשפטים ובוגר קורס בוררים. למשרד שמאות יניב רפאל ניסיון עשיר בעריכת שמאויות לפירוק שיתוף בנכסי מקרקעין שונים, כולל דירות, משקים חקלאיים וכד'.

 

אין צורך להתלבט! צרו עימנו קשר בטלפון: 054-2266781 ללא התחייבות  

 

לפנייה מהירה:

שם (חובה)

דוא"ל (חובה)

נושא

התקינה השמאית

תו התקן והאיכות

אמון הציבור